PENGIKUT SEJATI

Wednesday 16 October 2013

Salah Laku Seks dalam Kalangan Pelajar Sekolah: PROSEDUR DAN MAKMAL KAUNSELING

Sinopsis:
Salah Laku Seks dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Prosedur dan Makmal Kaunseling membicarakan tingkah laku penyimpangan seks dalam kalangan pelajar sekolah.

Bahagian 1 memerihalkan tingkah laku seksual manusia yang dijelmakan dalam kehidupan mereka, iaitu kelompok yang menghadapi masalah identiti seperti lesbian, gay, transeksual dan biseksual dan juga kelompok yang merangsang perlaku yang memberahikan seperti exhibitionist, voyeur (mengintai), narratophiliac (cerita tingkah laku seks), transvestite (pondan), sadis, paedophilia (seks dengan kanak-kanak) dan seumpamanya. Pemerihalan tafisran tingkah laku yang merujuk kepada Diagnostic Statistic Manual (DSM) - III R dan IV dengan disokong teori-teori psikologikal.

Bahagian II dan III memerihalkan peraturan dan penguatkuasaannya sebagai mekanisme kawalan dan asas garis panduan menangani salah laku seks terhadap kelompok pelajar berkenaan.

Manakala dua bahagian terakhir (IV dan V) dapatan reaksi daripada badan penguatkuasa peraturan, iaitu Polis DiRaja Malaysia (Muar) dan Jabatan Agama Islam (Muar). Keadaan ini juga menemukan konklusi keperluan untuk dibangunkan pendekatan (makmal) memperkukuhkan jiwa (psyche) insan palajar yang terlibat dengan gejala salah laku seks secara komprehensif - usaha untuk memahami dan meningkatkan kualiti kehidupan mereka.

Buku ini boleh digunakan untuk menjadi asas rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan sekolah, eksklusif pengetua sekolah, unit Hal Ehwal Pelajar, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Guru Displin, pelajar pusat pengajian tinggi yang membuat pengkhususan pengajian dalam bidang psikologi atau dan kaunseling.

Layari laman web BOOKSTATION untuk pembelian dalam talian. 


No comments: